02. - 04. marts 2023">

Nymanns Kostuddannelse - kostvejledermodul
02. - 04. marts 2023

Nymanns Kostuddannelse - kostvejledermodul<br><font color="#F23C3C">02. - 04. marts 2023
Produkt beskrivelse

Nymanns kostuddannelse – kostvejledermodul

Målgruppe:

dig der har gennemført Nymanns Kostuddannelse (de 50 timers undervisning), og så dig der har gennemført Nymanns Kostuddannelse online.

Sted:

Effektiv Træning – Birgitte Nymann, Toftebakken, 3460 Birkerød.

Datoer:   

Torsdag d. 2. marts - Lørdag d. 4. marts 2023 - alle 3 dage fra kl. 9.00 - 16.00 samt opfølgningsdag ONLINE fredag ​​​​d. 12. maj 2023 fra 15.00 - 18.00

Kostvejledermodulet på Nymanns Kostuddannelse har fokus på at udvikle dig som kostvejleder. På dette modul lærer du mere om kostvejledning, spørgeteknik, økonomi, markedsføring og det at starte sin egen virksomhed. Du lærer en masse om motivation, vaner og målsætninger – og du får et overblik over al viden, du har fået i løbet af grunduddannelsen og hvordan du bruger din viden.


På kostvejledermodulet af Nymanns Kostuddannelse kommer vi omkring følgende emner:

 • Målsætninger – og om hvordan du og din klient sætter de rigtige mål.
 • Motivation og viljestyrke – hvad er hvad og hvordan identificerer du det?
 • Vejlederpsykologi – hvordan hjælper du bedst din klient via kropssprog, dialog og veksle imellem at stille spørgsmål og være vejleder.
 • Kropsmålinger og hvordan du måler klienternes fremgang
 • Spørgeskemaer til identifikation af de mest almindelige problemområder

Du lærer også om:

 • Hvordan du skaber størst tryghed hos din klient
 • Hvordan du laver den bedste vejledning
 • Hvordan du adskiller dig fra din klient, så det ikke er dine ambitioner som du fører over på klienten
 • Hvordan du bruger spørgeskemaerne – og hvornår bruger du spørgeskemaerne (vi har 10 forskellige spørgeskemaer)
 • Hvordan du kan køre slanke- eller sundhedsforløb for grupper
 • Hvad prisen for din vejledning skal være
 • Hvordan du starter din egen vejlederpraksis op, du får tips til hjemmesider, markedsføring, bogholderi og momsregnskab.
 • Og så får du repeteret en masse emner.

Vi arbejder også med dette:

 • Protokoller – protokoller er oversigter over hvilke dele du kan sætte ind med, når du vejleder dine klienter. Vi gennemgår protokoller for: Energi, vægttab, fordøjelse, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal, væskeophobninger, sukkerafhængighed/trang, candidasvamp, væskeindtag, proteinindtag, fedtindtag, kulhydratindtag, blodsukkerregulering, flad mave – og vi bruger protokollerne til at repetere alt du har lært på. . . . grunduddannelsen. Protokollerne er vigtige redskaber for at få et overblik over, hvad der er vigtigt på de forskellige områder.
 • Praktisk arbejde med cases : hvordan identificerer du hvor klienten skal sætte ind, i hvilken rækkefølge skal de forskellige livsstilsfaktorer ændres, hvis der skal opnås bedst resultat? Og hvordan griber du det hele an. 
 • Spørgeteknik og vejlederpsykologi:  hvordan får du de rigtige informationer fra din klient, hvordan håndterer du informationerne, og hvordan er du den bedste vejleder.
 • Opbyg din egen virksomhed: lær det basale om hvordan du kommer godt i gang.

   

Afmelding af tilmelding

Du kan afmelde og få fuld refundering indtil 1 måned før afholdelse af kursus. Der ydes ikke refusion/kompensation ved afbud eller manglende fremmøde herefter. På uddannelser/kurser med flere moduler/dage ydes ikke kompensation for manglende fremmøde på efterfølgende moduler/dage.

3.995,00 kr